Stipriname tikėjimą „Tau, Marija“

281035050_298412569026026_6384221820779768382_nGegužės mėnuo – pats gražiausias metų laikas. Paukščių giesmės, žiedų jūra ir saulė. Gegužės mėnesį pagerbiame Dangiškąją Motiną –  Mariją. Ji visų žemės motinų motina, meilės ir žmogaus tobulybės pavyzdys. Todėl šį gražų, gegužės vakarą tikybos mokytoja Aurutė Miknevičienė su savo ugdytiniais dalyvavo Gegužinėse pamaldose, skirtose Šv. Mergelės Marijos pagerbimui.  Mokiniai dalyvaudami mišiose išsakė savo prašymą ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo artimųjų, dėl viso pasaulio linkėdami visiems gero. Labai džiaugiamės, kad mūsų mokiniai žino kaip elgtis bažnyčioje, kai reikia rimties, susikaupimo ir tylos akimirkų, kad malda pasiektų širdį, nes ji teikia jėgų, dvasios ramybę, keičia žmonių tarpusavio santykius. Tegul iš lėto, ne iš karto, po lašelį. Kaip ir malonės nebus be maldos, taip nebus ir krikščioniško tikėjimo.
Informaciją parengė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Aurutė Miknevičienė
281401332_721941495672787_5370754081156776630_n