Darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vida Čižauskienė Sekretorius
2. Virginija Raguckienė Bibliotekininkas
3. Dalia Vansauskienė Ūkvedys
4. Snieguolė Balkūnienė Naktinis auklėtojas
5. Renata Brusokienė Valytojas
6. Laima Kalėdienė Valytojas
7. Algis Talkauskas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
8. Romualda Zasimavičienė Mokytojo-auklėtojo padėjėjas
9. Virginija Rakauskienė Mokytojo-auklėtojo padėjėjas
10. Daiva Marčiulynienė Mokytojo-auklėtojo padėjėjas
11. Irmantas Apolskis Vairuotojas
12. Birutė Samauskienė Mokytojo-auklėtojo padėjėjas
13. Asta Dainauskienė Mokytojo-auklėtojo padėjėjas