Korupcijos prevencija

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketą galite rasti čia

Apie galimus korupcinius pažeidimus galite rašyti elektroniniu paštu
simnosm.korupcijaistop@gmail.com

Direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-76 (1.6)  atsakingu asmeniu už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą paskirta sekretorė Vida Čižauskienė.
Tel.  (8 315) 60 345.

2021–2025 m. korupcijos prevencijos programa
2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas