Korupcijos prevencija

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketą galite rasti čia

Apie galimus korupcinius pažeidimus galite rašyti elektroniniu paštu
simnosm.korupcijaistop@gmail.com

Direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-76 (1.6)  atsakingu asmeniu už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą paskirta sekretorė Vida Čižauskienė.
Tel.  (8 315) 60 345.

2021–2025 m. korupcijos prevencijos programa
2021–2025 m. korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas STT dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo