Biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita

2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos (metinės)