Bendrasis ugdymo planas

1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
2. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:
2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
2.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo  klasių mokiniams – 185 dienos;

Klasės           Ugdymo proceso   Ugdymo proceso trukmė
   pradžia     pabaiga dienomis savaitėmis
1–4 2022-09-01 2023-06-08     175     35
5–8, 9–10, socialinių įgūdžių ugdymo 2022-09-01 2023-06-22     185     37

2.3. Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2023 m. birželio 9 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams 2023 m. birželio 23 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

3. Pamokų trukmė 40 min.
4. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, skirstomas į pusmečius:
pirmas pusmetis:
2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d. (visoms klasėms);
antras pusmetis:
2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 8 d. (1–4 klasėms);
2023 m. vasario 1 d. – 2023 m. birželio 22 d. (5–10, socialinių įgūdžių ugdymo klasėms).
5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
6. Pamokų laikas:

PIRMADIENIS

Pamoka Pamokos laikas Pertraukų laikas
I pamoka 12.00 – 12.40 val. 12.40 – 12.50 val.
II pamoka 12.50 – 13.30 val. 13.30– 13.40 val.
III pamoka 13.40 – 14.20 val. 14.20 – 14.40  val.
IV pamoka 14.40 – 15.20 val. 15.20 – 15.30 val.
V pamoka 15.30 – 16.10 val. 16.10 – 16.20 val.
VI pamoka 16.20 – 17.00 val. 17.00 – 17.10 val.
VII pamoka 17.10 – 17.50 val.

ANTRADIENIS – PENKTADIENIS

Pamoka Pamokos laikas Pertraukų laikas
I pamoka 8.00–8.40 val. 8.40–8.50 val.
II pamoka 8.50–9.30 val. 9.30–9.40 val.
III pamoka 9.40–10.20 val. 10.20–10.40 val.
IV pamoka 10.40–11.20 val. 11.20–11.30 val.
V pamoka 11.30–12.10 val. 12.10–12.20  val.
VI pamoka 12.20–13.00 val. 13.00–13.10 val.
VII pamoka 13.10–13.50 val.

Direktoriaus įsakymas dėl ugdymo plano 2022-2023 m. m. pakeitimo

2021-2022 ir 2022-2023 metų ugdymo plano 2 priedas