Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Dėstomas dalykas
1. Zofija  Jakubauskienė Mokytojas
Logopedas
Socialinių įgūdžių ugdymo klasė
Logopedija
2. Vilija Čeplinskienė Mokytojas 5–10 specialioji lavinamoji klasė
3. Rolandas Gumauskas Mokytojas
Auklėtojas
Muzika
Auklėjamasis darbas
4. Aurutė Miknevičienė Mokytojas
Auklėtojas
Dorinis ugdymas (Tikyba)
Auklėjamasis darbas
5. Aldutė Mikulskienė Mokytojas Gydomojo fizinio ugdymo pratybos
Fizinis ugdymas
6. Arūnas Narauskas Mokytojas Technologijos (pynimas)
7. Virginija Narauskaitė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
8. Virginija Rakauskienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
9. Birutė Samauskienė Auklėtojas
Mokytojas
Auklėjamasis darbas
5–10 specialioji lavinamoji klasė
10. Daiva Ūselienė Mokytojas 1–10 specialioji lavinamoji klasė
 11. Romualda Zasimavičienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas