Mokytojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Dėstomas dalykas
1. Rimutė Cibulskienė Logopedas Logopedija
2. Zofija  Jakubauskienė Mokytojas Socialinių įgūdžių ugdymo klasė
3. Vilija Čeplinskienė Mokytojas 6–7 specialioji lavinamoji klasė
4. Rolandas Gumauskas Mokytojas Auklėtojas Muzika
Auklėjamasis darbas
5. Jurgita Gumauskienė Mokytojas  8–9–10 specialioji lavinamoji klasė
6. Birutė Keidošienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
7. Aurutė Miknevičienė Mokytojas
Auklėtojas
Dorinis ugdymas (Tikyba)
Auklėjamasis darbas
8. Aldutė Mikulskienė Mokytojas Gydomojo fizinio ugdymo pratybos
Fizinis ugdymas
9. Arūnas Narauskas Mokytojas Technologijos (pynimas)
10. Virginija Narauskaitė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
11. Ramūnas Račkauskas Auklėtojas Auklėjamasis darbas
12. Virginija Rakauskienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
13. Birutė Samauskienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas
14. Daiva Ūselienė Mokytojas 1–3–4 specialioji lavinamoji klasė
 15. Romualda Zasimavičienė Auklėtojas Auklėjamasis darbas