Teikiamos paslaugos

Logopedo teikiamos paslaugos
Mokyklos logopedas tiria visų mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu. Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams. Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus, kaip lavinti taisyklingus kalbėjimo, rašymo, skaitymo įgūdžius. Logopedinės tarties, kalbos ir lavinimo individualios ir grupinės pratybos vedamos po pamokų.

Socialinės paslaugos
Socialines paslaugas teikia socialinis pedagogas.
Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje.
Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir kitose institucijose.
Vykdo prevencines programas.
Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.
Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Gydomojo fizinio ugdymo specialisto paslaugos
Kineziterapijos ir masažo paslaugas atlieka mokytoja Aldutė Mikulskienė.
Mokykloje yra gydomojo fizinio ugdymo ir masažo kabinetas. Dėka ponios Almos Adamkienės fondo ir kitų rėmėjų kabinetas  aprūpintas įvairiomis priemonėmis, kurios motyvuoja vaiką judėti, išreikšti save, sukelia daug gerų emocijų. Kabinete vyksta grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Metodika taikoma atsižvelgiant į vaiko motorikos bei psichikos pakenkimo laipsnį, remiamasi sveiko vaiko judesių vystymosi dėsningumais. Užsiėmimų metu skamba įvairaus žanro muzika, taikoma eterinių aliejų aromaterapija.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
Rūpinasi mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymu, dalyvauja sveikatinimo programose. Atlieka mokinių sveikatos stebėseną ir mitybos kontrolę.